Expira RCA-ul si mereu uiti
Completati campurile obligatorii*
Nume si prenume/companie*

Email*

Telefon

Data*

Trimite un mesaj catre echipa Axasig si o sa fiti anuntat telefonic de catre un operator.
Noutati
CASCO pentru avarii si furt

CUI se adresează?

Asigurarea se adresează persoanelor fizice şi juridice care doresc protecţie prin asigurare pentru autovehiculele aflate in posesia lor legală, Inmatriculate / Inregistrate in Romania.

CE bunuri se pot asigura?

- autovehicule destinate transporturilor de bunuri sau persoane, inclusiv remorci / semiremorci / rulote tractate de acestea, inmatriculate in Romania (inclusiv echipamentul suplimentar montat);
- tractoare rutiere, maşini şi utilaje care nu sunt supuse inmatriculării;
- vehicule aflate in spaţii special amenajate ?n scopul reclamei şi/sau promovării vanzărilor (parcuri auto reci, expoziţii, vitrine sau magazine de prezentare), precum şi in timpul probelor/ incercărilor (maximum 20 de km parcurşi);
- opţional, se pot asigura conducătorul auto şi persoanele transportate, pentru riscurile de deces şi invaliditate permanentă, ca urmare a unui accident rutier.

CARE sunt documentele necesare incheierii asigurării?

- documente de identificare a bunului ce urmează a fi asigurat: carte de identitate, certificat de ?nmatriculare (talon)/ autorizaţia provizorie de circulaţie;
- documente de achiziţie: factura de cumpărare, factura proformă, contract de vanzare- cumpărare;
- alte documente din care rezultă valoarea bunului: raport de expertiză/evaluare intocmit de un expert tehnic autorizat.

CARE sunt riscurile asigurate?

- ciocniri, loviri, izbiri, răsturnări, derapări, zgarieri, căderi (cădere in prăpastie, cădere in apă cu prilejul transbordării, cădere din cauza ruperii podului sau scufundarea vaporului cu prilejul transbordării, căderea unor corpuri pe autovehicul etc.);
- acţiuni răuvoitoare ale terţilor;
- incendiu, trăsnet, explozie; grindină, inundaţie, furtună, uragan, cutremur, prăbuşire sau alunecare de teren, greutatea stratului de zăpadă, avalanşe de zăpadă;
- furtul autovehiculului sau al unor părţi component ale acestuia precum şi pagubele produse acestora ca urmare a furtului sau tentativei de furt;

Riscuri opţionale: deces/ invaliditate permanentă, precum şi cheltuielile medicale generate de producerea accidentului.

Se despăgubesc si:

- daunele produse vehiculului ca urmare a măsurilor luate pentru salvarea acestuia şi/sau a construcţiei in care se află precum şi a persoanelor imobilizate in acesta (descarcerare);
- cheltuielile generate de producerea riscurilor asigurate, şi anume:

o Inlocuirea setului de inchidere a vehiculului (butuci yale - inclusiv contact pornire, buşon rezervor) in cazul furtului/pierderii cheilor;
o transportul vehiculului avariat;
o cheltuielile de limitare a daunelor.

Pe ce perioadă se incheie poliţa de asigurare?

Perioada de asigurare: Asigurarea se incheie pentru o perioadă de un an sau pentru o perioadă subanuală, dar minimum 6 luni.

Pentru autovehiculele achiziţionate in sistem rate sau leasing, asigurarea se poate incheia pentru intreaga perioadă a contractului de vanzare in rate sau leasing.

CAT costă asigurarea?

Costul asigurării este determinat de:

- caracteristicile tehnico - constructive ale vehiculului (tip, model, an fabricaţie);
- valoarea sumei asigurate;
- regimul de exploatare (ex. autoturism personal, autoturism folosit pentru activităţi de taximetrie sau şcoala de şoferi etc.);
- gradul de siguranţă determinat de sistemele de protecţie/securitate cu care este dotat vehiculul (alarmă, GPS etc.)

Care este valoarea de despăgubire?

- despăgubirea nu poate depăşi suma asigurată, cuantumul pagubei şi nici valoarea reală a autovehiculului la data producerii evenimentului asigurat;
- prin cuantumul pagubei se inţelege:

o In cazul daunei totale: valoarea reală a autovehiculului, inclusiv cheltuielile de transport şi cele efectuate in scopul limitării pagubelor la momentul producerii evenimentului asigurat, din care se scade valoarea la aceeaşi dată a eventualelor resturi ce se pot Intrebuinţa/valorifi ca (epava),

o In cazul daunei parţiale: costul total al reparaţiilor părţilor componente/subansamblelor avariate şi/sau Inlocuirii acestora, inclusiv costurile materialelor şi manoperei rezultate din actele de reparaţie.